Broj iz obrtnice nije porezni broj

Sve više je pojava da se na računima koje izdaju obrtnici umjesto MBG-a kao porezni broj upisuje broj iz obrtnog registra. Računi s takvim poreznim brojem ne mogu se priznati kao pretporez.

 

 Ukoliko imate potrebu za kvalitetnim vođenjem Vaših poslovnih knjiga ili potrebu za savjetom u poslovanju,

obratite nam se i mi ćemo vam sa velikim zadovoljstvom pomoći.

 

 

Ana Čabrilo Orlović dipl.oec (direktor)